March 28, 2018

לאחר שהוחל בביצוע תמ"א 38 נמצא, שבניינים רבים לא יעמדו בתקן לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה (תקן 413), גם אם יבוצע בהם חיזוק. המחוקק מצא פתרון לבעיה זו ובפברואר 2010 הוכנס  תיקון לתמ"א 38 (תמ"א 38/2), המאפשר להרוס בניין קיים ישן שעומד בתנאי התמ"א הרגילה ולבנות במקומו בנ...

March 26, 2018

תכנית המתאר הארצית מס' 38

מטרה: חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה

  • בשנת 2005 אושרה לראשונה תמ"א 38- תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. היא מתייחסת למבנים שהיתר לבנייתם ניתן לפני 1980.

  • תוקף התכנית  נקבע ל 5 שנים מאישורה. הוא הוארך פעמיים ע"י המועצה...

Please reload

Our Recent Posts

פינוי בינוי או בינוי פינוי

March 28, 2018

מהי התחדשות עירונית?

March 28, 2018

תמא 38 / 2 הסבר

March 28, 2018

1/1
Please reload

Tags

Please reload

 
  • Facebook Social Icon