March 28, 2018

מהו פינוי-בינוי?

פינוי-בינוי הוא אחד הכלים המרכזיים להניע תהליך של התחדשות עירונית. בפרויקט לפינוי-בינוי הורסים את המבנים הישנים, אשר אינם עומדים בתקן של רעידות אדמה, ובמקומם מקימים מבנים חדשים, מתוכננים טוב יותר ובטיחותיים הרבה יותר, תוך שדרוג המרחב הציבורי ומתן פתרונו...

March 28, 2018

התחדשות עירונית היא שם כללי לתהליך שבו בניין בודד או אזור עירוני נדרש לשיקום כללי מבחינה פיזית וחברתית.

המטרה העיקרית של פרויקט ההתחדשות העירונית היא תוספת בנייה באזורים מבונים. תוספת בנייה זו חשובה לאור המחסור במשאב הקרקע בישראל. כמו כן יש בכך תרומה גם להחייאת המרקם הב...

March 28, 2018

לאחר שהוחל בביצוע תמ"א 38 נמצא, שבניינים רבים לא יעמדו בתקן לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה (תקן 413), גם אם יבוצע בהם חיזוק. המחוקק מצא פתרון לבעיה זו ובפברואר 2010 הוכנס  תיקון לתמ"א 38 (תמ"א 38/2), המאפשר להרוס בניין קיים ישן שעומד בתנאי התמ"א הרגילה ולבנות במקומו בנ...

March 26, 2018

תכנית המתאר הארצית מס' 38

מטרה: חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה

  • בשנת 2005 אושרה לראשונה תמ"א 38- תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. היא מתייחסת למבנים שהיתר לבנייתם ניתן לפני 1980.

  • תוקף התכנית  נקבע ל 5 שנים מאישורה. הוא הוארך פעמיים ע"י המועצה...

March 25, 2018

?לא מצליחים למכור

לפניכם דוגמאות לטעויות נפוצות 

מרבה יועצים מרבה בלבול

הטעות:התייעצתם על מכירת הבית עם כל המשפחה והחברים (אפילו עם השכן מקומה 2).

מה לא בסדר? יותר מדי "טבחים" כולם בטוחים שהם יודעים? לכולם עצות לרוב סותרות.

מה עושים? בודקים עסקאות אחרונות באזור הנכס בנתוני...

Please reload

Our Recent Posts

פינוי בינוי או בינוי פינוי

March 28, 2018

מהי התחדשות עירונית?

March 28, 2018

תמא 38 / 2 הסבר

March 28, 2018

1/1
Please reload

Tags

Please reload

 
  • Facebook Social Icon